کنفرانس بین المللی

کنفرانس بین المللی

تخفیف ویژه ثبت نام


دبیرخانه دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی به اطلاع پژوهشگران ویژه میرساند با آپلود کردن گواهی مربوط به کنفرانس های گذشته در پنل کاربری قسمت گواهی ویژه میتوانند از 10% تخفیف ویژه بهره مند شوند .