کنفرانس بین المللی

کنفرانس بین المللی

امکان ثبت نام حضوری و غیر حضوری در کنفرانس


برای بهره‌گیری از همکاری اساتید، پژوهشگران ودانشجویان سراسر کشور ایران دبیرخانه کنفرانس در نظر دارداز علاقه‌ مندانی که به هر دلیلی امکان شرکت حضوری در کنفرانس را ندارند به صورت غیر حضوری نیز جهت شرکت در کنفرانس ثبت نام نماید .لذا پژوهشگرانی که به صورت غیرحضوری در کنفرانس ثبت نام و مراحل ثبت نام را تکمیل نمایند از کلیه خدمات کنفرانس بهره مند خواهند گردید. شایان ذکر است اطلاعات کامل دراین مورد در منو تعرفه های ثبت نام درج گردیده است.