کنفرانس بین المللی

کنفرانس بین المللی

ارائه گواهینامه بین المللی Loyal Cert

 

طبق تفاهم نامه منعقد شده به کلیه شرکت کنندگان در دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی گواهینامه بین المللی Loyal Cert باقابلیت استعلام و به صورت انگلیسی اعطاء می گردد.

لازم به ذکر است این گواهینامه برای مسئول پنل به صورت رایگان و در صورت درخواست سایر نویسندگان به ازای هرنویسنده 40.000 تومان می باشد، پژوهشگرانی که تمایل به دریافت این گواهی را دارند،می توانند در بخش سایر خدمات گزینه مربوطه را انتخاب نمایند.