کنفرانس بین المللی

کنفرانس بین المللی

آخرین خبر

چاپ مقالات در ژورنال های معتبر ISI

چاپ مقالات در ژورنال های معتبر ISI

دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی آمستردام هلند

ادامه مطلب

حامیان

انجمن حسابداری ایران
انجمن حسابرسی ایران
دیجی مترجم
ایرانکا
انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران
انجمن تحقیقات بازاریابی ایران
انجمن اقتصاد انرژی ایران
دانشگاه ایوان کی
 انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای
انجمن  کتابداری و اطلاع رسانی ایران
LOYAL CERT